Hadicové systémy

Gumové tlakové a tlakovosacie hadice na priemyselné média

Plastové hadice

Kovové hadice

  • Kovové hadice

Koncovky a spony na hadice

  • Koncovky a spony na hadice

Všetky uvedené technické údaje sú informatívne a obchodno-technické garancie z nich vyplývajú len v tom prípade, ak sú súčasťou kúpno-predajných zmlúv.