Plastové dosky a fólie na výrobu reklamy

Technické špecifikácie vybraných produktov

Všetky uvedené technické údaje sú informatívne a obchodno-technické garancie z nich vyplývajú len v tom prípade, ak sú súčasťou kúpno-predajných zmlúv.