Polotovary z technických plastov

Dosky, tyče, trubky a profily z materiálov:

PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, Textit, Dehonit, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEI

Všetky uvedené technické údaje sú informatívne a obchodno-technické garancie z nich vyplývajú len v tom prípade, ak sú súčasťou kúpno-predajných zmlúv.

Technické špecifikácie vybraných produktov