Termoformingové obalové fólie a barierové misky

Technické špecifikácie vybraných produktov

PVC, PVC/PE fólie, A-PET, G-PET, a G-A-G PET fólie, HiPS fólie, PP mono a PP / EVOH / PP barierové fólie, Farmaceutické blistrové fólie, Mono PVC, Barierové PVC, Supozitórne PVC, PP, Barierové misky na balenie hotových jedál.

Všetky uvedené technické údaje sú informatívne a obchodno-technické garancie z nich vyplývajú len v tom prípade, ak sú súčasťou kúpno-predajných zmlúv.

Barierové plastové misky na hotové jedlá