Tesniace a izolačné materiály

Gumové dosky, výrezy a výseky

Ďalší sortiment

Všetky uvedené technické údaje sú informatívne a obchodno-technické garancie z nich vyplývajú len v tom prípade, ak sú súčasťou kúpno-predajných zmlúv.