polotovary z plastov a gumy polotovary z plastov a gumy polotovary z plastov a gumy

REMAPLAST

Remaplast s.r.o. Bratislava patrí k úspešným súkromným slovenským firmám s kvalitným odborným personálnym zázemím
Remaplast

Remaplast s.r.o.

Remaplast s.r.o. Bratislava patrí k úspešným súkromným slovenským firmám s kvalitným odborným personálnym zázemím, ktorá pôsobí prostredníctvom svojich obchodných stredísk v Bratislave a Košiciach.

Je to spoločnosť, ktorá sa od roku 1992 úspešne presadzuje v náročnom konkurenčnom prostredí ako špecializovaný veľkoobchodný partner pre technické výrobky z gumy a plastov. Pôsobí ako výhradný obchodný zástupca významných domácich a zahraničných výrobcov. Vytvára kompletnú a nezastupiteľnú ponuku sortimentu polotovarov a hotových výrobkov a k tomu pridružuje technicko-poradenský servis vrátane delenia, vyrezávania a vysekávania plastov a gumových materiálov. Zabezpečuje v spolupráci so svojimi partnermi zákazkovú výrobu kompaktných gumových a vypenených tesniacich profilov a pások. Materiály dodávané firmou Remaplast sú určené pre bežné údržby a generálne opravy strojov, zariadení a technologických celkov a výrobný liniek.

V poslednom období sa Remaplast programovo stále viac zameriava na dodávky polotovarov a výkresových dielov z technických plastov pre chemické, energetické a potravinárske strojárenstvo, hutníctvo, pre výrobu strojov a prípravkov pre automobilový a elektronický priemysel, na dodávky plastov na výrobu dverí, logistických systémov. Nezastupiteľnú úlohu majú kooperácie pri spracovaní termoformingových PVC, PVC/PE, PVC/PVDC, PET, PP/EVOH, PS fólií pri výrobe technických blistrov, prelisov a na výrobu obalov v potravinárskom a farmaceutickom priemysel.

Uvedené obchodné zámery rozvíja Remaplast na trhoch EÚ a na trhoch tretích krajín.


Novinky

• Spoločnosť Remaplast s.r.o. ponúka nové doskové a fóliové materiály pre sign making.
• Mimoriadne zníženie cien vybraných tovarov si môžte pozrieť v sekcii AKCIE

PP a C-PET misky

Barierové PP a C-PET misky - prehľad ponúkaného sortimentu.


C-pet misky katalóg PP misky katalóg

Lepidlá na plasty

Univerzálne lepidlá, montážné lepidlá na plasty, sklo, kov, lepidlá na plexisklo, PVC...atď si môžte pozrieť v našom katalógu...

Katalóg

Kontakty

Nové kontakty, zastúpenia a nová adresa centrály v Bratislave. Viac v sekcii kontakty...


Kontakty

Obchodné zastúpenie