Remaplast

Výroba plastových dielov v réžii odborníkov

Výroba plastových dielov prebieha viacerými spôsobmi a používame pri nej rôzne technológie v závislosti od požiadaviek aj vlastností dielov, ktoré  majú byť vytvorené. Tu je niekoľko spôsobov, ktoré zvykneme najčastejšie používať:

Výroba plastových dielov - 1

CNC obrábanie

Realizuje sa pomocou CNC (Computer Numerical Control) strojov. Sú programovateľné a zabezpečia, aby výroba plastových dielov prebiehala automaticky, na základe zadaných návrhov a parametrov. CNC obrábanie plastov sa používa pri výrobe plastových dielov pre rôzne priemyselné odvetvia. Možno spomenúť automobilový, letecký, zdravotnícky či elektrotechnický priemysel. CNC stroje sú schopné vyrezávať a brúsiť, ale aj frézovať či vŕtať rôzne tvary aj veľkosti plastových dielov podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. 

Pri CNC obrábaní plastov zvykneme používať rôzne druhy plastov ako PVC, polystyrén, polykarbonát, polyetylén, polyuretán a pod. Výber plastu závisí predovšetkým od požadovanej vlastnosti dielu ako je pevnosť, pružnosť, odolnosť voči chemickej a tepelnej záťaži, ako aj ostatných faktorov (v závislosti od typu dielov, ich plánovaného využívania atď.). CNC obrábanie plastov ponúka vysokú presnosť a opakovateľnosť výroby, čo znamená, že finálne plastové diely sa vyznačujú úžasnou kvalitou a majú totožné rozmery a ostatné parametre ako ostatné vyrobené diely v rámci série. To vo výraznej miere znižuje chyby pri výrobe a umožňuje výrobcovi dosiahnuť vysokú efektivitu a produktivitu.

Sústruhové obrábanie

Sústruhové obrábanie je proces, pri ktorom je výroba plastových dielov realizovaná pomocou sústruhu. Ide o špeciálny stroj na obrábanie, ktorý dokáže otáčať diely okolo svojej osi a súčasne je naň možné aplikovať rôzne nástroje na obrábanie materiálu.

Pri sústruhovom obrábaní plastov sa používajú rôzne druhy plastov ako PVC, polystyrén, polykarbonát, polyetylén, polyuretán a mnoho ďalších. Výber konkrétneho plastu závisí od požadovaných vlastností plastového dielu – pevnosť, pružnosť, odolnosť voči chemickej a tepelnej záťaži a pod.

Sústruhové obrábanie plastov sa používa najmä pri výrobe plastových dielov pre rôzne priemyselné odvetvia, ako napríklad automobilový priemysel, letecký priemysel, zdravotnícky priemysel, elektrotechnický priemysel a i. Výroba plastových dielov je vďaka sústruhovému obrábaniu plastov typická neuveriteľne vysokou presnosťou a opakovateľnosťou. To znamená, že výsledné diely majú vysokú kvalitu a sú totožné s ostatnými vyrobenými plastovými dielmi z konkrétnej série. Vďaka tomu dochádza k eliminácii chýb pri výrobe, čo vedie k dosiahnutiu vysokej efektivity a produktivity.

Výroba plastových dielov je možná kombináciou spomínaných technológií, príp. ich úpravou podľa špecifických požiadaviek kladených na výrobu konkrétnych dielov.

Prečo výroba plastových dielov v REMAPLAST, s. r. o.?

– vysoký kvalitatívny štandard výrobných procesov,

 – certifikovaná výroba plastových dielov s dôrazom na efektivitu a kontrolu kvality, 

– používanie vysokokvalitných surovín a materiálov,

– včasné vybavenie dohodnutých objednávok – pružné a flexibilné reagovanie na dopyt našich klientov,

– operatívne reagovanie na požiadavky trhu,

výroba plastových dielov s dôrazom na presnosť, precíznosť a spoľahlivosť,

– individuálny a profesionálny prístup,

– zákazková výroba plastových dielov na mieru – podľa dohody či predpísanej technickej dokumentácie,

– moderné výrobné technológie,

– množstvo pozitívnych referencií a spokojných klientov naprieč celým Slovenskom.

Našim zákazníkom sa usilujeme vychádzať v ústrety pri každej objednávke a spolupráci. Náš sortiment pozostáva z viacerých druhov plastových dielov (jednoduchších aj zložitejších). Dbáme na dynamický rozvoj a využívanie najmodernejších technológií so zameraním na kvalitu – práve vysokým kvalitatívnym štandardom je charakteristická celá naša výroba plastových dielov, ako aj výroba plastových obalov a vlastne celý náš plastový aj gumový program (technické plasty, PVC / PET / PS / PP / PLA termoformigové fólie, polyuretánové dosky a tyče a i.).

Naša spoločnosť okrem zabezpečenia dodávky tovaru
klientovi ponúka komplexný servis
ohľadom ponúkaného sortimentu.